Skočit na obsah
MŠ Ratměřice

O školce

Počátky mateřské školy sahají do r. 1979, kdy byla postavena dvoupatrová budova pro dvoutřídní MŠ. Stavba je zachována s malými změnami dodnes. V r. 1995 byla mateřská škola zrušena pro nedostatek místních dětí. Znovuotevřena byla v roce 1997 na dobu 9 let. Ve školním roce 2006/2007 byla opět uzavřena pro nedostatek dětí a svoji činnost obnovila po roce jako jednotřídní MŠ se 13 zapsanými dětmi. Ve školním roce 2012/2013 je již naplněna kapacita školy. V budově se nachází Mateřská škola a Obecní úřad, v přízemí jsou garáže s požární technikou, klubovna SDH a hasičské muzeum Budova mateřské školy se nachází ve středu obce, v blízkosti též dopravní obsluha. Zřizovatelem školy je Obec Ratměřice s 290 obyvateli.

Obec je svou polohou a dostatkem přírodních a historických zajímavostí ideálním místem pro výlety. Prochází zde pěší turistické trasy, obec vybudovala naučnou stezku, rovněž zde vedou cyklotrasy Mikroregionu Džbány a Kraje blanických rytířů. Náves a kostel sv. Havla obklopují vzrostlé lípy a velkou chloubou je zámecký park se vzácnými dřevinami.

Škola se nachází v krásném přírodním prostředí, které vybízí předškolní vzdělávání zaměřit na poznávání okolního světa, v němž se mohou děti svobodně pohybovat. Přitom jsou vedeny k tomu, aby se k přírodě chovaly co nejšetrněji a aby o ni uměly pečovat.

MŠ Ratměřice má dlouholeté zaměření školy na environmentální vzdělávání a pracuje podle Školního vzdělávacího programu „Vesele do přírody“. Jsme několikaletými členy v celostátní síti mateřských škol Mrkvička.

Vnitřní prostory jednotřídní MŠ odpovídají kapacitě 22 dětí. Provoz školy zajišťují 2 pedagogické pracovnice a 1 provozní zaměstnanec. Stravování je zajištěno smluvně s dodavatelem ICSS.

Mateřská škola využívá sportovní areál TJ, jehož součástí je dětské hřiště. Bylo budováno svépomocnou prací rodičů od roku 2007, postupně se rekonstruuje a přetváří ve hřiště v přírodním stylu. V okolí školy máme rozmanitou přírodu na dosah ruky. Při procházce obcí se rozhodujeme, zda půjdeme dále na louku, pole, k rybníku, k lesu, po naučné stezce či na hřiště. Směr a volbu procházky domlouváme za účasti dětí. Plánujeme také výlety po okolí - CHKO Blaník, Ekocentrum Vlašim, Votice, Čapí hnízdo, kulturní památky, ICSS Odlochovice, exkurze na farmy, do skleníků apod.

Spolupracujeme s obcí, místními spolky (TJ, hasiči, myslivci), Občanským sdružením, zemědělskou společností i s veřejností. Vzájemně se obohacujeme nabídkou akcí se sousedními MŠ a ZŠ. V minulosti jsme úspěšně integrovali děti s mentálním postižením. Jsme rádi, že se nám podařilo postupně začlenit děti s postižením do kolektivu zdravých lidí a učit se vzájemné toleranci a přátelství k druhým. Tuto zkušenost si poneseme po celý život. Pokud bude potřeba i možnost integrace, budeme v ní pokračovat. Spolupráce s ICSS Odlochovice nadále pokračuje, jednotlivými kulturními akcemi se doplňujeme a poskytujeme oboustranné naplnění.

Kontakty

 • ředitelka: Benáková Alena
 • učitelka: Topolová Eva

Adresa

 • MŠ Ratměřice
 • Ratměřice 72
 • 257 03 Jankov

Telefon a e-mail

 • telefon: 317 702 996
 • e-mail: skolka@ratmerice.cz

Info pro rodiče

Provoz MŠ

 • pondělí-pátek : 6:30 - 15:30 hod.

Příchod a vyzvedávání dětí

 • Příchod dětí do 8:30 hod.
 • Vyzvedávání po obědě
  12:30 hod.
 • Vyzvedávání po odpočinku
  dle potřeby

logo MSMT